Kilka słów o nas…

W nowym budynku na Mokotowie znajduje się Przedszkole Nr 360 „Słoneczny Domek”…

Przedszkole Nr 360 „Słoneczny Domek” mieści się w nowo wybudowanym budynku przy Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212.

W placówce dzieci kształcą się i wychowują w czterech grupach wiekowych (Grupa I 3 latki, Grupa II 3 latki, Grupa III 3-4 latki, Grupa IV 4-5 latki). Mają do dyspozycji funkcjonalne, przestrzenne sale zabaw, salę sensoryczną-leżakownię, bardzo dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, plac zabaw. Placówka posiada gabinet logopedy i psychologa.

Przedszkole doskonali system wspierania każdego wychowanka i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dzieci są objęte opieką psychologa z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 8 w Warszawie, ul. Kaspijska 16a.

W celu rozwijania i wspierania zainteresowań dzieci, organizujemy zajęcia dodatkowe, takie jak rytmika, zajęcia taneczno-ruchowe oraz język angielski.

Dzieci aktywnie uczestniczą w projektach m.in. „Necio w sieci”, „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Cała Polska czyta dzieciom”, w której uczestniczy młodzież z pobliskich szkół, jak również liczne grono rodziców. Dzieci wdrażane są
do uczestniczenia w życiu społecznym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.

Naszym priorytetem jest wychowanie w duchu polskich tradycji.

W naszej placówce wychowankowie mają możliwość rozwijania swojej wiedzy, wrażliwości, kreatywności oraz zdolności poprzez udział w wycieczkach, pokazach, teatrzykach, koncertach i spotkaniach z ekspertami.

Nauczyciele dobierają metody i formy pracy uwzględniając indywidualne predyspozycje dzieci. Wspomagają dzieci
w rozwijaniu uzdolnień – diagnozują i rozwijają inteligencje wielorakie dzieci.
Ponadto rozwijają u wychowanków optymistyczne cechy charakteru (dobroć, empatię, otwartość, zaradność, kreatywność, wiarę we własną siłę), stwarzają atmosferę bezpieczeństwa i zaufania oraz warunki rozwoju dzieciom
o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach.

Wiele naszych osiągnięć zawdzięczamy prężnej współpracy z Radą Rodziców.

Pamiętamy o szacunku dla dzieci i ich prawie do wyboru leżakowania, które jest realizowane na życzenie rodziców
i dzieci.

W miłej, rodzinnej i „słonecznej” atmosferze dzieci chętnie spędzają czas pod okiem profesjonalnej kadry.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

Ramowy rozkład dnia