Drodzy Rodzice

poniżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

Wolę zapisu można potwierdzić:
*elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
lub
*przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola.
Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca.

Procedura odwoławcza

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na stronie www.edukacja.warszawa.pl
Zasady, kryteria i harmonogram rekrutacji dostępne są pod adresem
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Zasady organizacji opieki wakacyjnej w 2020 roku

Drodzy Rodzice

nastąpiła zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

bieżące informacje proszę na stronie www.edukacja.warszawa.pl pod linkiem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22210_praca-przedszkoli-i-oddzialow