Drodzy Rodzice poniżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Wolę zapisu można potwierdzić: *elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w …